Välkommen till Bokanjärerna

Årsmöte för Bokanjärerna kommer att hållas den 20 April kl 11:00 på Katarina Sjöfartsklubb. Mer info om årsmötet kommer här på hemsidan inom kort. 

OBS.

§13. Motioner

Medlem som vill ha ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska anmäla detta senast den 15 mars. Anmälan ska ske skriftligen till styrelsen. Även e-post räknas som skriftlig anmälan. mail till ordf: krister.lumme@telia.com

VÄLKOMNA !

Du som är intresserad av att sitta i styrelsen. Meddela vår valberedning ditt intresse.

MAIL : christer.lindvall43@gmail.com

Bokanjärerna inbjuder till ny skrivarkurs / antologi 2018-2019!

Läs mer om Dikt-midskepps här.

Bli medlem hos Bokanjärerna här…

Antologi 2016-2017 – Bokanjärerna

Klicka  för info. 

 

Styrelsen – Bokanjärerna 2017. 

Ordförandeklubba

Välkommen som medlem till oss. Föreningens ändamål är att uppmuntra och stödja dem som ägnar sig åt sjölivs skildringar i bokform, fotografiskt, journalistiskt såväl som under andra kulturyttringar. Verksamheten bygger på medlemmarnas önskemål och behov, medlemskap beviljas den som ansluter sig till föreningens målsättning. Medlemsavgiften är 200 kronor per år – vid anslutning efter 1 oktober …

 Gästbok – Bokanjärerna

Skriv en hälsning.


IMG_2116